Make your own free website on Tripod.com

Up ] Kalendarz A i B ] Zasady BSFT ] Aktualne szkolenia ] Kim jesteśmy ] Rekomendacje Centrum ] Amsterdam 2004 ]

Skontaktuj się z nami:
Tel.: 0 602 725 805
                                                              lub      +42 633 88 61 

                             E-mail: jlelon@free.polbox.pl


CENTRUM TERAPII KRÓTKOTERMINOWEJ

Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej EBTA

Propaguje podejście Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT w Polsce
Prowadzi cykliczne szkolenia w zakresie terapii BSFT dla osób początkujących i zaawansowanych
Zaprasza wybitnych przedstawicieli i praktyków BSFT do dzielenia się swoimi doświadczeniami
Bierze udział w konferencjach i spotkaniach zespołów EBTA
Prowadzi praktykę indywidualną, rodzinną i grupową
Proponuje warsztaty szkoleniowe i superwizje dla zespołów
Przekazuje teorię i doświadczenia z praktyki terapeutycznej poprzez publikacje i działalność informacyjną