Make your own free website on Tripod.com

Propozycja dla grup zorganizowanych - aktualna w bieżącym roku

Informujemy , że dla uniknięcia niedogodności z dojazdem na zajęcia do Łodzi dla uczestników z Państwa rejonu istnieje możliwość przeprowadzenia cyklu szkoleniowego warsztatów poziomu A dla grupy ok. 15 osób w Państwa mieście.

Proponowany tryb organizacyjny: 3 x 3 dni zajęć w godzinach 09.00 – 18.00 w odstępach pomiędzy poszczególnymi częściami cyklu ok. 1 miesiąca. Koszt całego szkolenia dla jednego uczestnika: 1500zł.. Przy grupie o liczebności wyższej niż 15 osób możliwe są upusty - od 5% wzwyż.

W ramach kosztu zapewniamy certyfikat potwierdzający ukończenie cyklu szkoleniowego A w czasie 72 godzin, a także materiały szkoleniowe i program zajęć. Prosimy o pokrycie kosztów pobytu i przejazdu dla 2 trenerów prowadzących i odpowiedniej sali do zajęć.

Zapraszamy do kontaktowania się z nami w powyższej sprawie.

 Czemu warto wybrać ten wariant?                                           

Przemyślcie to!