Make your own free website on Tripod.com

Dużo się dziś pisze i mówi o właściwym doborze terapeuty czy counsellora ( doradcy ), o funkcjonujących na rynku usług terapeutycznych fałszywych, niedouczonych czy nawet manipulujących klientami psychoterapeutach, trenerach i doradcach, mogących zrobić więcej krzywdy, niż pomóc.

Pomaganie drugiemu człowiekowi w jego życiowych sprawach jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym i wymagającym dużej wiedzy i umiejętności. Kryteria dla tego procesu, kryteria dla bycia dobrym terapeutą dotyczyć muszą odbycia odpowiednich szkoleń, wielu lat praktyki zawodowej, spełnienia wymogów dotyczących etycznych zasad postępowania. Łatwo jest w czasie pomagania skrzywdzić drugiego człowieka i powiedzenie " przepraszam" nie załatwia wszystkiego.

Z tego powodu ważne jest, abyście wiedzieli Państwo w czyje ręce powierzacie swoje sprawy. Wiele towarzystw profesjonalnych ustala swoje zasady, dotyczące tego kto, kiedy, w jaki sposób może pomagać. Jesteśmy członkami niektórych z nich i spełniamy ich etyczne wymogi. Czy to znaczy, że będziemy właściwymi terapeutami dla Państwa?

Najlepiej byłoby, gdybyście mogli zapytać o to kogoś, kto był u nas i zna nasze kompetencje. Najlepszą rekomendacją jest przecież zadowolony klient...

Ale jeśli nie możecie tego zrobić, przedstawiamy siebie i swoje osiągnięcia zawodowe, abyście mogli Państwo zdecydować, czy możecie nam zaufać.      

CENTRUM TERAPII KRÓTKOTERMINOWEJ

Tworzą i reprezentują

Mariola Lelonkiewicz – psycholog kliniczny, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada certyfikat terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu BSFT oraz specjalisty psychoterapii uzależnień. W latach 1990 – 1997 tworzyła i kierowała zespołem Ośrodka Terapii Odwykowej , pracującym w oparciu o program autorski. Od 1997 jest niezależnym terapeutą, wykorzystującym podejście BSFT w psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej. Prowadzi warsztaty szkoleniowe, treningi umiejętności psychologicznych, a także superwizje zespołów i szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień. Wieloletni współpracownik Instytutu Psychologii Zdrowia i konsultant merytoryczny Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, członek Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej EBTA. Współzałożycielka Centrum.

Jacek Lelonkiewicz – psycholog kliniczny, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta BSFT i specjalista psychoterapii uzależnień. Odbył 4-letni staż w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz staż w Brief Family Therapy Center , USA, u Steve`a De Shazera i Insoo Kim Berg. Jego doświadczenia zawodowe obejmują pracę z pacjentami neurotycznymi, border-line, pacjentami uzależnionymi od alkoholu, treningi psychologiczne i pracę rozwojową z ludźmi zdrowymi, a także superwizowanie i prowadzenie szkoleń. Od 1994 założyciel i dyrektor Ośrodka Terapii Rodzin w Łodzi. Licencjonowany współpracownik PPCI i ICAS w Polsce. Od 1990 stosuje podejście BSFT w terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Członek – przedstawiciel Polski w EBTA. Współzałożyciel Centrum.

Stała współpraca

Alina Strycharz – psycholog kliniczny, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener asertywności. Prowadzi treningi umiejętności psychologicznych, szkolenia dla różnych grup zawodowych. Od 1994 pracuje w Ośrodku Terapii Rodzin, specjalizuje się w terapii indywidualnej i rodzinnej w oparciu o model BSFT. Członek EBTA.
Zapraszamy do kontaktowania się z nami:

              Tel. 0 602 725 805

lub   +42 633 88 61