Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami:
Tel.:             0 602 725 805

+42 633 88 61 

E-mail: jlelon@free.polbox.pl

CENTRUM TERAPII KRÓTKOTERMINOWEJ

Tworzą i reprezentują

Mariola Lelonkiewicz – psycholog kliniczny, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada certyfikat terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu BSFT oraz specjalisty psychoterapii uzależnień. W latach 1990 – 1997 tworzyła i kierowała zespołem Ośrodka Terapii Odwykowej , pracującym w oparciu o program autorski. Od 1997 jest niezależnym terapeutą, wykorzystującym podejście BSFT w psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej. Prowadzi warsztaty szkoleniowe, treningi umiejętności psychologicznych, a także superwizje zespołów i szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień. Wieloletni współpracownik Instytutu Psychologii Zdrowia i konsultant merytoryczny Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, członek Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej EBTA. Współzałożycielka Centrum.

Jacek Lelonkiewicz – psycholog kliniczny, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta BSFT i specjalista psychoterapii uzależnień. Odbył 4-letni staż w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz staż w Brief Family Therapy Center , USA, u Steve`a de Shazera i Insoo Kim Berg. Jego doświadczenia zawodowe obejmują pracę z pacjentami neurotycznymi, border-line, pacjentami uzależnionymi od alkoholu, treningi psychologiczne i pracę rozwojową z ludźmi zdrowymi, a także superwizowanie i prowadzenie szkoleń. Od 1994 założyciel i dyrektor Ośrodka Terapii Rodzin w Łodzi. Licencjonowany współpracownik PPCI i ICAS w Polsce. Od 1990 stosuje podejście BSFT w terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Członek – przedstawiciel Polski w EBTA. Współzałożyciel Centrum.

Stała współpraca

Alina Strycharz – psycholog kliniczny, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener asertywności. Prowadzi treningi umiejętności psychologicznych, szkolenia dla różnych grup zawodowych. Od 1994 do 2003 pracowała w Ośrodku Terapii Rodzin, specjalizowała się w terapii indywidualnej i rodzinnej w oparciu o model BSFT. Obecnie kieruje Wydziałem Szkoleń i Rozwoju Pionu Bankowości Detalicznej BRE. Członek EBTA.