Make your own free website on Tripod.com

         

Skontaktuj się z nami:

Tel.: 0 602 725 805
         
E-mail: jlelon@free.polbox.pl


CENTRUM TERAPII KRÓTKOTERMINOWEJ

Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej EBTA

  • Propaguje podejście Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT w Polsce
  • Prowadzi cykliczne szkolenia w zakresie terapii BSFT dla osób początkujących i zaawansowanych
  • Zaprasza wybitnych przedstawicieli i praktyków BSFT do dzielenia się swoimi doświadczeniami
  • Bierze udział w konferencjach i spotkaniach zespołów EBTA
  • Prowadzi praktykę indywidualną, rodzinną i grupową
  • Proponuje warsztaty szkoleniowe i superwizje dla zespołów
  • Przekazuje teorię i doświadczenia z praktyki terapeutycznej poprzez publikacje i działalność informacyjną

Skontaktuj się z nami:
Tel.: 0 602 725 805
E-mail: jlelon@free.polbox.pl
Adres do korespondencji:
93-310 Łódź
Rentowna 28 m. 1