Make your own free website on Tripod.com
Home | Szkola ABC Terapii Krótkoterminowej | Szkolenia zaawansowane | Warsztaty | Kontakt | Pomoc terapeutyczna | Czym jest Centrum? | Podejscie Skoncentrowane na Rozwiazaniu?

Centrum Terapii Krótkoterminowej Poland

O nas i o Centrum...

Centrum Terapii Krotkoterminiowej zostalo stworzone i jest prowadzone przez:

70007.jpg

Mariole Lelonkiewicz, psychologa klinicznego, trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada certyfikat terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiazaniu BSFT oraz specjalisty psychoterapii uzaleznien. W latach 1990 do 1997 tworzyla i kierowala zespolem Osrodka Terapii Odwykowej , pracujacym w oparciu o program autorski. Od 1997 jest niezaleznym terapeuta, wykorzystujacym podejscie BSFT w psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej. Prowadzi warsztaty szkoleniowe, treningi umiejetnosci psychologicznych, a takze superwizje zespolów i szkolenia w zakresie profilaktyki uzaleznien. Wieloletni wspólpracownik Instytutu Psychologii Zdrowia i konsultant merytoryczny Panstwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, czlonek Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej EBTA. Wspólzalzycielka Centrum.

Jacka Lelonkiewicza, psychologa klinicznego, trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowanego psychoterapeute BSFT i specjaliste psychoterapii uzaleznien, licencjonowanego specjaliste ds przeciwdzialania przemocy. Odbyl 4-letni staz w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz staz w Brief Family Therapy Center , USA, u Steve`a De Shazera i Insoo Kim Berg. Jego doswiadczenia zawodowe obejmuja prace z pacjentami neurotycznymi, border-line, pacjentami uzaleznionymi od alkoholu, treningi psychologiczne i prace rozwojowa z ludzmi zdrowymi, a takze superwizowanie i prowadzenie szkolen. Od 1994 do 2005 zalozyciel i dyrektor Osrodka Terapii Rodzin w Lodzi. Licencjonowany wspólpracownik PPCI i ICAS w Polsce. Czlonek Rady ds Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie PARPA. Od 1990 stosuje podejscie BSFT w terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Czlonek przedstawiciel Polski w EBTA. Wspólzalozyciel Centrum.

puzzle.jpg

Czym jest Centrum Terapii Krótkoterminowej?

Centrum to dzialajaca od wielu lat prywatna firma szkoleniowa i terapeutyczna.

To my przywiezlismy do Polski podejscie Skoncetrowane na Rozwiazaniu, to od nas i naszych gosci uczyli sie go inni praktyce.

Od lat prowadzimy szkolenia w tym zakresie, prezentujemy skutecznosc tej metody pracy i zachecamy do jej stosowania.

Od nas uczyli sie tego sposobu pracy najlepsi w Polsce.

Stawiamy na skutecznosc.
Cenimy sobie solidnosc.
Dlatego ciagle dzwonia nasze telefony zgloszeniowe.

 
Skontaktuj sie z nami:
Centrum Terapii Krotkoterminowej
90-019 Lodz ul. Dowborczykow 15/2a
tel.: +42 650 97 59
kom.: 0 602 725 805
faks: +42 611 06 53

Nasza strona Web:

http://centrumtk.com